Преживели из „Олује“ и чланови породица жртава у Србији 21 годину касније губе статус цивилне жртве рата по одлуци Министарства рада и социјалне политике.

Преживели из „Олује“ и чланови породица жртава у Србији 21 годину касније губе статус цивилне жртве рата по одлуци Министарства рада и социјалне политике.

– Неке жртве „Олује“ или чланови њихових породица успели су да остваре права по Закону о правима цивилних инвалида рата од његовог доношења 1996, али су им она накнадно укинута. Надлежно Министарство рада и социјалне политике заузело је мишљење да се закон не примењује на случајеве када су смрт или повреда наступиле на територији других република бивше СФРЈ – кажу у Фонду за хуманитарно право.

Они напомињу да их је Министарство рада у фебруару 2016. обавестило да је до краја 2015. покренуло 14 поступака за укидање ранијих решења о додели накнаде избеглим цивилним жртвама.

У ФХП напомињу да су препоруке о поступању према цивилним жртвама рата дала три комитета УН, као и највиши функционери институција ЕУ, и то у годишњим извештајима Европске комисије о напретку Србије и у пратећој резолуцији Европског парламента из фебруара 2016. Такође, отворено Поглавље 23 обавезује Србију да поступи у складу с препорукама УН и ЕУ.

Међутим, у Министарству рада и социјалне политике кажу да се одредбе важећег и претходног закона „могу применити само на случајеве када је до погибије, односно телесног оштећења лица дошло искључиво на територији Србије“.

– Овакав став у примени закона никада се није доводио у питање и потврђен је како у управној, тако и у судској пракси. Посебно истичемо обавезујући став Врховног касационог суда. Напомињемо да ниједна држава у региону и шире није прописала могућност законске заштите цивилних лица која су у оружаним сукобима настрадала ван територије те државе. Треба имати у виду и да Хрватска не прихвата захтеве својих избеглих или протераних грађана који су као цивилна лица настрадала на њеној територији – кажу у министарству.

Министарство рада потврђује

Министарство рада је потврдило наводе ФХП да су покренули случајеве да се укину месечна издавања за породице цивилних жртава рата ван територије Србије и инвалидним особома које су настрадале ван Србије.

– Констатовано је да је у одређеном броју случајева дошло до незаконитог признавања права у општинским службама, односно у надлежним службама АП Војводина и Града Београда – наводе у министарству и додају да су били дужни да поступе по закону, због чега је укинуто плаћање накнада у 14 случајева.

Блиц

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here