Poslednjeg dana oktobra obeležava se još jedan od “praznika“ koji su na mala vrata, preko medija, reklama ili drugih proizvoda moderne kulture, uvezeni u naš narod. O čemu se ovde zapravo radi?

Posle pada komunizma, omladina masovno počinje da prihvata zapadne vrednosti. Među njima, i nezaobilazna „Noć veštica“ postaje veoma popularna. Ipak, usled pasivnosti nacionalnih institucija (za razliku od Rusije npr.) da se stvaranjem građanskog društva izgradi i novi duh ponikao na vekovnoj tradiciji, i decenijskog vaspitanja na tekovinama bogoborstva i nezainteresovanosti za sopstvenu kulturu, krivca ne smemo tražiti u samoj omladini.

Iz pomenutih razloga, narod koji je vekovima davao ugodnike Božije, umesto da se vrati na stanje pre 1945. godine, antiteistički pogled na svet menja novim duhovnim truležom sa zapada kao svoju novu kulturu. Neprihvatanjem plodova te kulture, dobrovoljno postajemo zaostali, čak nepoželjni i netolerantni. Radi se tek o „maskenbalu“ i „provodu“. No, o tome nešto kasnije.

Iako ovakvi „praznici“ nemaju ništa zajedničko sa Pravoslavljem, većina Srba, koji sebe bar formalno smatraju pravoslavcima, prihvata ih jednako kao oni koji se ne izjašnjavaju tako. Usled odsustva liturgijskog života i preispitivanja, često učestvujemo u raznim „provodima“ i „veseljima“, a da se i ne zapitamo koliko su i da li su u skladu sa našom verom.

Da se ipak ne radi samo o „maskenbalu“, govori to da je Noć veštica izvorno paganski običaj. Stari Kelti, na ovaj dan slavili su Novu godinu, za koju su smatrali da se kao i sve živo, rađa iz mraka i smrti. Knez smrti (u pravoslavlju Knez ovoga sveta) dozvoljavao bi dušama mrtvih da posećuju svoje domove, pa odatle i tradicija maskiranja u kosture, duhove, zombije. Duše mrtvih koje dolaze u posetu trebalo je nahraniti kako ne bi bili kažnjeni, pa su se svim posetiocima davali slatkiši.
Posle krštenja Kelta, Crkva (još uvek jedinstvena) nastojala je da ovaj praznik prilagodi Hrišćanstvu, pa ga proglašava za Noć Svih Svetih (Noć veštica – Halloween, Noć Svih Svetih – All Hallows’ Eve). Samo oni koji su se protivili krštavanju, nastavili su da proslavljaju Noć veštica, zadržavajući okultne običaje. Stoga, prošenje slatkiša po kućama i „bezazleno“ maskiranje jesu posledica ovog, u srži anti-hrišćanskog, načina proslavljanja 31. oktobra.

Zbog svega toga ne smemo biti ravnodušni na upliv tuđinske kulture, jer nam i Jevanđelje nalaže da ne možemo “služiti i Bogu i Mamonu“ (Mt. 6, 24). Ne smemo okrenuti glavu i prihvatiti to kao nešto nezaobilazno, ili još gore, shvatiti sve samo kao zabavu. Zato pomolimo se svetom Luki i svetom Petru Cetinjskom da našu jednokrvnu i jednovernu braću i sestre privedu i prevedu na pravi put.
Zato, umesto da „ugasimo vatru na domaćem ognjištu“, toga dana upalimo kandilo pred slavskom ikonom, pomolimo se Gospodu, da nam poda hrabrosti da budemo i ostanemo drugačiji, da nas obdari snagom da ustrajemo na Njegovom putu i da nas izbavi od Lukavoga.

Smrt svetu

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here