Ustanimo u odbranu jedinstva naše Svete Crkve u Severnoj i Južnoj Americi

Svoj braći i sestrama u SAD, Kanadi i Južnoj Americi, pozdravljajući vas u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista!

Ovim dopisom želimo da vas obavestimo o zabrinjavajućim događajima koji se odvijaju u našoj crkvi i apelujemo na vas moleći za vašu podršku kako bismo sačuvali jedinstvo i postojanost naših srpskih zajednica na američkom kontinentu potpisivanjem ove peticije. Veoma smo ožalošćeni i zabrinuti zbog situacije sa kojom smo suočeni i molimo vas da se oglasite i izrazite svoje negodovanje kako bismo pomogli da se održi naša crkva na ovom kontinentu i ne dozvolimo da se razjedini. Molitvama naših svetih predaka decenijama postojimo i živimo kao jedno telo, Srpska Pravoslavna Crkva u Severnoj i Južnoj Americi, i naša je sveta dužnost sada da ostanemo na njihovom putu i njihovim posredovanjem ne izdamo njihov trud, odanost i žrtvu koju su podneli za našu dobrobit.

Molimo vas za podšku obraćanjem Episkopskom savetu  da pod hitno poništi jednostrane i neustavne (i samim tim nezakonite) odluke o promeni Ustava Srpske Crkve u Severnoj i Južnoj Americi. Očito je da svojim angažovanjem, Odbor za pravni rizik i usklađenost, pod rukovodstvom dva episkopa, Irineja (Dobrijevića) i Maksima (Vasiljevića), nastoji da neutrališe ulogu sveštenstva, obeshrabri verni narod i omete misiju naše crkve na ovom kontinentu. Ovaj odbor to sprovodi kroz nastojanje da ugasi sadašnji četvorogodišnji program bogoslovskog fakulteta u Libertivilu, plasiranjem novog Ustava kroz korićenje novog naziva,  Srpske Pravoslavne Eparhije u SAD, kojim se odvajaju dve velike teritorije naše crkve na američkom kontinentu, Južne Amerike i Kanade uklanjanjem dva primerna episkopa ovih teritrija iz Episkopskog saveta; kao i svetogrdnim nagoveštavanjem da će sveštenstvo biti primorano da izveštava ispovesti vernih u pojedinim slučajevima, tako gazeći crkveni zakon, koji strogo zabranjuje takav prekršaj i gaženje svete tajne za koji predviđa gubitak svešteničkog čina.

 

Na inicijativu istočnoameričkog episkopa Irineja stvoren je Odbor za pravni rizik i usklađenost kao savetodavno telo za Centralni i Episkopski savet. Ovaj odbor sačinjavaju četiri advokata: Nada Sajzmor, Ljubiša Miličić, Luka Erceg i Lion Lajsat.  Oni su 7. aprila 2019. godine poslali Svetom Saboru strogo poverljiv, privilegovan dopis, zahtevajući zatvaranje četvorogodišnjeg programa bogoslovskog fakulteta u Libertivilu. Na zaglavlju ovog dopisa stoji da taj dokument dolazi od Eparhija u SAD (umesto od SPC u Severnoj i Južnoj Americi)  označen je kao strogo poverljiv, klijent advokat privilegovan, i upućen u ime Centralnog Saveta, mada članovi Centralnog saveta nisu ni bili upoznati sa ovim dopisom, a kamo li ga odobrili. Takođe, na dopisu se nalaze samo imena tri episkopa kao članova Episkopskog saveta: Episkopa Longina srednjeameričkog, Maksima zapadnoameričkog i Irineja istočnoameričkog. Izostavljena su imena Vladike Mitrofana, dekana fakulteta i Vladike Kirila.  Mada, po Ustavu SPC, niko nema pravo da isključi Episkopa iz Episkopskog saveta.

Najtragičije je to, što ovi advokati, koji nastoje da ugase bogoslovski fakultet na ovom kontinentu (koji je otvoren da bi pospešio misiju naše crkve), to čine pod izgovorom da žele da unaprede njegov kvalitet.

Isti ovaj pravni odbor je angažovan kao telo koje će stvoriti nacrt novomodifikovanog Ustava, iako su svi ovi advokati svetovna lica koji poseduju minimalno ili nikakvo poznavanje crkvenog Hristovog zakona i duha koji se doživljava kroz crkvu i Svete tajne. Na nedavnom Saboru u manastiru Nova Gračanica kod Čikaga, održanog 13-16. jula 2019, u prisustvu samo tri, od pet episkopa, sa američkog kontinenta (Longina, Maksima i Irineja), i oko 250 delegata, uključujući sveštenstvo i svetovna lica,  kojima je uručen ”Novi Ustav,” koji je, po rečima predsedavajućeg vladike Irineja, „već bio usvojen od strane Svetog Sinoda“. Dok u istinu, kasnije se potvrdilo da je ova izjava bila netačna i da ni Sveti Sinod ni Sveti Sabor nisu bili informisani niti su raspravljali o ovim promenama. Delegatima nije pružena prilika da glasaju ni diskutuju o ovim izmenama već im je rečeno da su one već na snazi na osnovu odluke Svetog Sinoda. Po rečima Vladike Irineja (Dobrijevića), promene koje su načinjene ”nisu suštinske” niti u domenu narodnog Sabora, već samo ”hijerarhije,” kao i da uloga delegata nije bila da ih usvoje već jednostavno ”prihvate.”

Međutim, načinjne promene su i značajne i ozbiljne jer 1) ukidaju ime naše crkve 2) isključuju dve naše crkvene teritorije, Južnu Ameriku i Kanadu (koje su oduvek bile deo naše crkve na ovom kontinentu), kao i 3) isključuju dva episkopa, Mitrofana i Kirila iz Sabora, Episkopskog i Centralnog saveta. Na ovaj način isključuju skoro polovinu jeraraha, koji svojim duhovnim primerom i prisustvom pružaju ogroman doprinos našoj crkvi u Americi, i  4) ove promene daju neograničenu vlast ovoj trojici episkopa, Longinu, Irineju i Maksimu, nasuprot crkvenom zakonu i svim relevantnim pravilima i ustanovama Srpske Pravoslavne Crkve. I na kraju, izmene koje su načinjene u Ustavu su neustavne i protivne su odredbama predviđenim Ustavom. Na osnovu ovih odredbi samo Crkveni narodni Sabor, kao najviše zakonodavno telo na ovom kontinentu, može da donosi bilo kakve izmene. Član 33 predviđa: ”Odredbe ovog Ustava mogu biti izmenjene i dopunjene samo na redovnom ili vanrednom zasedanju Crkvenog sabora, tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova prisutnih delegata, uz saglasnost Episkopskog saveta. Izmene i dopune ovog Ustava potvrđuje Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve.” Ako su ove izmene zaista nesuštinske i površne, zato se onda uopšte navodno obraćati Svetom Sinodu za jednostrano odobrenje i potvrdu,  umesto jednostavnih izmena na osnovu Ustava? Ako je Sveti Sinod zaista potvrdio ove izmene, zašto ni jedan od tri episkopa nisu podneli pismen dokaz koji potvrđuje njihovo odobrenje?

Stoga apelujemo na sve vas koji volite našu crkvu i naš narod da podržite ovu peticiju, i izražavanjem vašeg stava, zahtevate da se neustavne izmene ponište, kako bi i Južna Amerika i Kanada ostale u sklopu našeg crkvenog Sabora i episkopi ovih teritorija kao članovi Episkopskog i Centralnog saveta. Kao i da se zahteva da se, u skladu sa Ustavom, nikakve izmene ne mogu nametati bez predviđenog ustavnog procesa i narodnog Sabora kojima će slediti odobrenje Svetog Arhijerejskog Sabora.

Takođe, apelujemo na vas da zauzmete čvrst stav po pitanju odbrane naše verske slobode koja je izložena napadu od gore navedenih episkopa, koji našu crkvu i crkvenu misiju potčinjavaju svetovnim parametrima i lišavaju njenog crkenog duha putem Odbora za pravni rizik i usklađenost. Prvog dana Sabora u Novoj Gračanici, Majkl Hrzak, vlasnik Osiguravajuće Sistem Agencije, doveden je kao govornik da bi informisao parohije o tome kako one treba da se dodatno osiguraju i zaštite se od potencijalnih tužbi od potencijlnih divijantnih prestupnika protiv maloletnika. U ovom kontekstu sudija Nada Sajzmor (član Odbora za pravni rizik i usklađenost) dodala je da ovaj odbor radi već na programu i upustvima u vezi toga šta se može i šta se ne može u crkvenim školama i parohijama, koje bi opet ”zaštitile crkve” i da će ovaj plan biti realizovan ove godine. U okrivu ovih novih upustava,  sveštenstvu, upravama i novim članovima će se preporučiti da se podrvgnu bezbednosnoj proveri i psihološkom testiranju kako bi zaštitili crkve od potencijanog infiltritranja prestupnika i kriminalaca, zbog kojih crkve mogu da budu tužene. Naročito se naglasilo da će se od sveštenstva izričito očekivati da prijavljuju ispovesti u slučajevima koji se tiču zlostavljanja maloletnika, iako se naše zajednice, za razliku od katoličke crkve, ne suočavaju sa ovakvim problemima  niti ovakvih slučajeva imamo u našim parohijama.

U daljem izlaganju, biznismen i predstavnik Odbora za pravni rizik i usklađenost, Luka Erceg, izjavio je će se, na osnovu novih upustava, od sveštenstva očekivati da prekrše (violate) svetu tajnu ispovesti tako što će ih prenositi episkopima i vlastima. Na ovaj način ovaj Odbor zagovara gaženje ove ogromne svetinje, svete tajne ispovesti, koja se smatra  još i drugim krštenjem, odbijajući na taj način vernike od ispovesti i prilaska crkvi uopšte.

U zapadnoameričkoj eparhiji, ovaj isti Luka Erceg, sastavio je nacrt dokumenta, koji je vladika Maksim usvojio 1. novembra 2017.  tražeći da sveštenstvo potpiše da će se pridržavati ovog pravilnika po kome se od sveštenstva i članova uprava zahteva da odreknu svojih privatnih elektronskih adresa i pređu na službenu eparhijsku adresu kojoj će vladika i eparhija imati otvoren pristup. Ovaj novi pravilnik je trebalo da se potpiše i vrati eparhiji u roku od dve sedmice sa upozorenjem da sveštenici koji bi odbili da ga prihvate bili bi ”otpušteni”. Kada se zabrinuto sveštenstvo suprostavilo ovom očitom nasrtaju na osnovna verska prava,  i lišavanje privatnosti, eparhija je privremeno odustala od ove namere. Posle ovogodišnjeg Sabora, vladika Maksim ponovo je pokrenuo inicijativu uveđenja sistema u kom će sveštenstvo  svoju elektronsku poštu staviti pod eparhijsku kontrolu, lišavaući na taj način vernike poverljive prepiske sa svojim sveštenicima. Vladika Irinej je već poslao dopis u kome zahteva od sveštenstva i crkvenih uprava da stvore službene elektronske adrese i šifre koje više neće biti privatne i kojima će vladika i eparhija imati pristup.

Nemamo drugog izbora već da se usprotivimo ovoj uzurpaciji svetinje, vere i svetih tajni, kao časni građani, koji imaju pravo na slobodu, život i slobodno ispovedanje naše Svete vere. Stoga, zajedno apelujemo na Sveti Sinod da pozove na odgovornost gore navedene episkope i da im naloži da obustave ove nehrišćanske mere i spreči otuđivanje našeg vernog naroda od naše svete crkve. Spremni smo, i već smo preduzeli korake, da se žalimo višim crkvenim vlastima i ne isključujumo mogućnost žalbe civilnim vlastima, kako bismo sačuvali stado Hristovo koje je izloženo vrlo suptilnom i ozbiljnom uzurpiranju verskih sloboda i prava, koja bez sumnje, ako se ne spreči postaće oštrija i pogubnija. Apelujemo na sve vas verne Srbe da se oglasite i ne dozvolite da se uruši jedinsto i prosperitet naše svete crkve i njene misije. Ostanimo verni žrtvi naših svetih predaka, koji su živeći skromno i sa malim primanjima, mnogo pružili Bogu i nama, njihovom potomstvu.

https://www.change.org/

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here