Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да нема места покретању кривичног поступка поводом пада хеликоптера 13. марта 2015. године.

Више јавно тужилаштво водило је предистражни поступак у вези трагичног догађаја од марта 2015 године и пада хеликоптера XТ-48 у насељу „Радио фар“ у близини међународног аеродрома „Никола Тесла“ у коме је животе изгубило 7 особа .
Након завршеног предистражног поступка,свеобухватног разматрања догађаја,чињеничног стања,изјава више десетина саслушаних сведока,обављених комплексних вештачења, налаза и мишљења Kомисије за основно испитивање удеса и Kомисије за испитивање ванредног догађаја тужилаштво је нашло да нема места покретању кривичног поступка у односу на лица која су учествовала у припремању и извршењу задатка,јер није утврђено да су са умишљајем или из нехата у конкретном случају предузете радње које би представљале елементе бића било ког кривичног дела, наводи се у саопштењу.

У предистражном поступку је утврђено да је у ланцу командовања приликом планирања и припреме задатка, дошло до пропуста који немају кривично правну,већ евентуално дисциплинску тежину,а везано за ланац командовања,што се несумљиво утврђује из исказа саслушаних сведока и садржине налаза и мишљења стручних лица ,која су у форми вештачења спроведена током предистражног поступка.

Тужилац је имао у виду и ценио и чињеницу да је према бригадном генералу Предрагу Бандићу и генерал мајору Живак Ранку покренут дисциплински поступак и та околност није утицала на став тужилаштва да буде донета другачија одлука.

Одлука тужилаштва базирана је и поткрепљена искључиво на прикупљеним доказима током предистражног поступка.
Новости

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here