Трендови понаšшања младих људи у саобраћају такви су да се размиšшља и о техничким ограничењима, попут „алколок“ уређаја, који не дозвољава стартовање возила, уколико је особа под дејством алкохола, изјавио је данас помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, задуžжен за друмски саобраћај Сашšа Стојановић.

„Са бројем žжртава које имамо сваке године на путевима, без обзира šто имамо тренд пада, нећемо сигурно као држžава дозволити да то буде индивидуална одлука возача, учесника у саобраћају, да ли ће сести у алкохолисаном стању за волан, или не“, рекао је Стојановић.

Он је истакао да је очигледно да се као друšштво јошš налазимо у таквом стадијуму развоја и трендови понаšшања младих људи су такви да се мора прибећи и неким техничким ограничењима која постоје у неким европским земљама, попут „алколока“.

Стојановић тврди да се говори искључиво о ефектима безбедности саобраћаја, те да ће едукација деце најмлађих узраста, са којом се кроз акциони план кренуло, давати ефекте тек кроз неколико година.

„Деца ће сазревати са свешšћу о нужžности пристојног саобраћајног понашšања. До тог периода, ми морамо да прибегавамо и оваквим размиšшљањима, која ће заиста онемогућити кориšшћење возила када се возач налази у стању небезбедном по остале учеснике у саобраћају“, рекао је Стојановић.

Према његовим речима, на основу студије изводљивости, добиће се параметри, а размишšља се о спектру возила на које треба то уградити, али каžже и да је тешšко издвојити групу возила која би имала обавезу да тај уређај имају уграђен.

„Ради се о уређају који кошšта и свака технолошšка иновација од стране корисника возила доžживљава се као намет и додатно оптерећење на кућни будžет“, рекао је Стојановић, али понавља да се ту ради искључиво о ефектима безбедности саобраћаја.

Он је навео пример трагичног удеса од 6. августа, када је око четири сата ујутру, код Ивањице, младић од 21 године изгубио жžивот и нагласио да су у тој незгоди генерисани сви дефинисани проблеми – присуство виšше лица у возилу, четири ујутро, неприлагођена брзина.

„То је један од разлога зашšто смо инсистирали да се ограничи управљање моторним возилом у периоду не од 00-06 сати, као šшто је већ, него 23-06 сати. Нужžно је да измене закона о безбедности саобраћаја šшто пре уђу у скупšштинску процедуру“, рекао је помоћник министра.

Kада се погледа статистика од 2013. године, каžже Стојановић, постоји тренд опадања смртно страдалих узраста 18-35 година и наглашšава да је управо то циљна група за коју се иначе сматра да је најризичнија и која највишšе смртно страда.

„Оно шšто је забрињавајуће и šто није уважžено као препорука радне групе, јесте нулта толеранција на алкохол, поготово ако имамо статистичке показатеље да алкохол представља за четвртину већи разлог смртних исхода у саобраћајним незгодама, онда је заиста тај наšш предлог био оправдан и ми ћемо се као Министарство и даље залагати за нулту толеранцију алкохола“, сматра Стојановић.

Додаје да је очигледно да код младих људи не постоји свест о šштетности алкохола и о повезаности алкохола и саобраћајних незгода.

Из тих разлога, подвлачи Стојановић, јоšш је у новембру 2014. када је била теšшка саобраћајна незгода на Ади Хуји, у којој је смртно страдало троје младих, образована радна група за бригу о младим возачима, на иницијативу потпредседнице Владе проф. др Зоране Михајловић, са жžељом да се дефинишšу проблеми и да се предложžе реšшења за измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја.

„Резултат рада те радне групе био је предлог које је нашšе Министарство упутило МУП-у. Добар део тих предлога је усвојен и заиста смо очекивали да ће у периоду од протеклих годину и по дана, од када је формирана Радна група за безбедност саобраћаја, тај закон ући у процедуру. Очекујемо да ће обећање министра унутрашšњих послова бити спроведено у дело након конституисања нове владе“, каžе Стојановић.

Он сматра да је то јако битан закон и да те измене уводе неке новине у прописе о безбедности саобраћаја, са којима се нада да ће се успети у намери да се тренд незгода сузбије.

Kурир

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here