Razgovorali smo sa gospodinom Dejanom Damnjanovićem, komandantom Suverenog Vojnog Viteškog Reda Zmaja, tradicionalističke i patriotske organizacije koju je 2011. godine osnovao blaženopočivši NJKV Knez Aleksandar Karađorđević, a čiji je sadašnji pokrovitelj i predvodnik NJKV Princ Vladimir Karađorđević. Povod za razgovor je upravo nedavno preuzimanje pokroviteljstva i vođstva nad organizacijom od str NJKV Princa Vladimira, koje je formalno upriličeno na ceremoniji u Nemačkoj gde Princ Vladimir živi o Sv Andreju Prvozvanom, 2016. Godine.

Kako komentarišete ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj koje po svemu sudeći ima za cilj da ugrozi novouspostavljene odnose Rusije i Turske, a samim tim i efikasnu borbu protiv terorizma u Siriji.

– U samom pitanju već ste dali odgovor u vezi sa time koja je ideja i svrha ovog podmuklog atentata. Ukoliko ovaj incident sagledamo u širem rakursu, videćemo da je od ruskog angažmana u Siriji, došlo do gubitka čvrstih uporišta atlantističkog sveta na Bliskom istoku. Naime SAD i njeni saveznici, kao i njihov instrument sile

– NATO, čija je funkcija u jednom centru integrisan globalni mehanizam sile, su izgubili „pritisnut“ i imobilisan Iran zahtevima o kontroli nuklearnog razvoja ove države, izgubili su u velikoj meri „pouzdanog“ NATO saveznika – Tursku, a preostali su im samo Izrael i Saudijska Arabija. Sledstveno – SAD-u nikako ne odgovara nastavak približavanja Turske Rusiji, a pogotovu ne intenzivnijim evroazijskim geostrateškim i vojnim integracijama ove države. Pored ovoga, određenom broju drugih strana takođe ne odgovara proces geopolitičkog približavanja Turske Rusiji i evroazijskom prostoru – npr. ISIS-u, koji u kontekstu ruske kontrole Sirije i Bliskog istoka polako gubi svoje pozicije a Rusija se pojavljuje kao kontrolni i ograničavajuć faktor „iniciranja krize“ koji je poznati spoljnopolitički strateški element SAD-a- Bitno je usput napomenuti da ISIS, ukoliko nije u direktnom smislu instrument SAD-a i njenog saveznika Saudijske Arabije, u posrednom smislu to u svakom slučaju jeste. Treća strana kojoj odgovara udaljavanje Turske od Rusije jesu sirijske pobunjeničke i anti-Asadovske snage koje sve imaju više ili manje pro-atlantističku geopolitičku i geostratešku orijentaciju. Iz navedenog se jasno vidi da incident samog atentata ruskog ambasadora u Turskoj u smislu traga vodi ka SAD-u i NATO-u. U kojoj meri je to u direktnoj a u kojoj meri u posrednoj vezi, još uvek je rano govoriti.

Da li dolazak Trampa na čelo SAD-a može donjeti boljitak za Srbe u Srbiji i regionu kao i da li pojedini Trampovi postupci pokazuju da nas u budućnosti očekuje period približavanja i otopljavanja odnosa dvije svetske sile Rusije i SAD?

– Mi smo kao narod skloni preterano emotivnom pristupu okolnostima u kojima se nalazimo a to se najčešće pokaže kao sasvim netačno ukoliko se odnosi na politička i društvena događanja. Pre svega potrebno je razumeti da institucija predsednika u državi kao što je SAD ne donosi spoljnopolitičke odluke sama, čak nije ni najbitniji element u zacrtavanju novih dugoročnih strategija ili promeni već postojećih. Generalna strateška i geopolitička planiranja Stejt departmenta se definišu i odnose se na višegodišnje periode a taktičke opcije su podložnije češćim prilagođavanjima. Samo taktičke opcije… Iako je Tramp zasigurno bolja opcija po srpske interese na Balkanu od Hilari Klinton, iako je militantnost i ostrašćenost gospođe Klinton zaista bila uznemirujuća ne samo ako se razmišlja o Balkanu i podršci klana Klinton kriminalnoj pseudo-državi Kosovu, već i u pogledu agresivne politike prema Rusiji i eventualnosti šireg, možda čak globalnog sukoba, ne treba se nadati suviše krupnim strateškim promenama Trampove administracije prema Srbiji. Prosto jer mi nismo više ni iz daleka prioritet spoljne politike SAD-a, i jer predsednik SAD-a ne odlučuje sam o strategiji spoljne politike ove države. U vezi sa odnosom SAD-a i Rusije nakon izbora Trampa, zasigurno će doći do smanjivanja tenzija i otopljavanja odnosa. Ovo se pogotovu odnosi na reakcije SAD na ruske intervencije na međunarodnom planu (Donbas, Krim, Sirija, Turska…) koje sigurno neće biti više tako oštre i sa negativnim predznakom. No, realan problem u analizi „fenomena Tramp“ nije odnos sa Rusijom, već odnos sa Kinom. Trampov odnos prema Kini je apriori negativan i proizilazi iz njegove pozadine kao poslovnog čoveka koji je zainteresovan za globalna ekonomska kretanja. Naime, Tramp će verovatno nastojati političkim sredstvima da podrži ekonomske interese SAD u odnosu na Kinu. U kojoj meri će ovo biti element globalne destabilizacije videćemo za vrlo kratko vreme.

Ono što se da vidjeti jeste da je Red Zmaja jako aktivan u pogledu sprečavanja navale migranata koja prema demografskom inžinjeringu za cilj ima da izmijeni kompletnu demografsku sliku hrišćanske Evrope populacijom Bliskog Istoka različitog kulturnog i duhovnog identiteta. Šta u tom kontekstu možemo očekivati od vas u narednom periodu kao da li Red Zmaja ima neke konkretne metode da se taj proces zaustavi?

-Dobro ste primetili. Suvereni Vojni Viteški Red Zmaja šalje redovno svoje dobrovoljce kako bi pomogli našim partnerima iz Bugarske da obezbede granicu prema Turskoj. Naime jedna od najneuralgičnijih tačaka u ovom trenutku u Evropi je, uz Donbas, granica između Bugarske i Turske gde smo svedoci sve većeh nezakonitog ulaska ogromnog broja migranata među kojima gotovo da nema žena i dece, već isključivo vojno sposobnih muškaraca. Ova situacija je nastupila nakon promene na sirijskom ratištu, kada je ISIS počeo da gubi svoje uporište u Alepu. U tom trenutku, a pogotovu sada nakon kompletnog gubitka Alepa, pešadinci i komandni kadar ISIS-a se masovno infiltrira u reke izbeglica i kreću svoj put ka severozapadu evropskog kontinenta, ka EU. U analizi fenomena migrantske krize, neophodno je znati dve stvari koje su ključ za razumevanje istog. Prva stvar se odnosi na to da ovo nije nekakvo „spontano“ dešavanje ili nekontrolisana i slučajna pojava. Ova pojava ima svoje inspiratore, finansijsku i logističku podršku i organizatore na terenu koji usmeravaju i ustrojavaju proces. Što je najvažnije – ova pojava ima svoju geopolitičku namenu i jasan cilj. Jedan od osnovnih inspiratora migrantske krize su SAD koje koriste ovu pojavu kako bi zadržale situaciju krize blizu Rusije. Naime, nakon ruske vojne intervencije u Siriji i uspostavljanja vojne saradnje Rusije i Irana, SAD je počela da gubi svoja uporišta na Bliskom istoku kao i kontrolu ovog dela sveta. Bliski istok je bio „mek trbuh“ Rusije i SAD je kontrolom ovog dela sveta značajno ugrožavala Rusiju. No nakon otvaranja ruskih vojnih baza u Iranu i Siriji, uspostavljanja kontrole nad Sirijom od strane legitimnih Asadovih snaga i Turskim približavanjem Rusiji, SAD se našla u situaciji neophodnosti da nađe nove načine ugrožavanja Rusije i stalnog pritiska niskog intenziteta na nju. Jedan od načina je stvaranje migrantske krize i usmeravanja ogromne reke izbeglica ka Evropi, što bi za posledicu imalo nestabilnu i potencijalno kriznu situaciju blizu ruskih granica, ovaj put sa zapadne strane. Podaci sa terena to argumentuju – kod velikog broja migranata je pronađena NATO oprema, NATO sredstva komunikacije, lažni dokumenti, značajna finansijska sredstva neretko kokain i drugi stimulansi. Naime u migrantskim kampovima duž tursko-bugarske granice, kao i duž sirijsko-turske granice, locirano je intenzivno delovanje operativaca CIA i drugih američkih službi koje snabdevaju finansijama i logistikom i organizuju ovu reku ljudi. Unutar kampova, postoji nekoliko pogona za izradu lažnih dokumenata, što je od ključne važnosti za bivše pešadince i oficirski kadar ISIS-a i drugih ekstremnih paravojnih grupa. Te štamparije i operativne štabove finansira uglavnom CIA. Druga bitna stvar za razumevanje migrantske krize je interes krupnog kapitala i njegove ideje profita u nervoznom neooliberalizmu u EU. Ovaj projekt etničkog inženjeringa čija će direktna posledica biti zamena postojećeg evropskog stanovništva (hrišćanskog) drugim etničkim, raligijskim i kulturnim elementom (muslimanskim) je blagonaklono viđen od strane krupnog kapitala u samoj Evropi. Naime, ovi ljudi sa Bliskog i Srednjeg istoka su ili jeftina radna snaga, često više nego duplo jeftinija od dosadašnje, ili samo kontrolni faktor za plate već zaposlenih – niko neće smeti da zatraži povećanje nadoknade za svoj rad jer uvek kao alternativu imamo gladne nezaposlene pridošlice koje će raditi i za najminimalniju platu. Politički establišment u EU je finansiran od strane krupnih kapitalista i ove političke stranke u delo sprovode interes krupnog kapitala. Pa stoga imamo njihove „mlake“ ili gotovo autistične reakcije na eskalaciju krize u zemljama EU a čiji su vinovnici migranti. Sasvim figurativno – Angeli Merkel je sve jedno koje je boje kože i veroispovesti radnik i sasvim joj je nebitna „sitna“ kolateralna šteta od stotinak bombama raznetih Evropljana, sve dok profit ostaje obezbeđen a zarada krupnog kapitaliste netaknuta. Crkva ili džamija – nema razlike za nju i za njoj slične aparatčike neoliberalnog projekta koji se zove EU.

-Naša organizacija je uspostavila kontakt i saradnju sa bugarskom paravojnom formacijom Vasil Levski koja stalno na granici prema Turskoj ima oko 3000 dobrovoljaca, dok rezervi ima oko 30 000 obučenih i naoružanoh ljudi. Ovu formaciju predvodi nekoliko oficira bugarske vojske od kojih su neki organizatori bugarskih dobrovoljaca u Donbasu. Takođe, prisutan je i ruski komandni i inatruktorski  kadar uglavnom iz SPECNAZ-a. Vasil Levski takođe ima svoje obaveštajne akcije gde njihovi obaveštajci  pirikupljaju podake o organizovanju migrantskog talasa unutar izbegličkih kampova u Turskoj a i u samoj Siriji.  Na sreću, postoji sinergija interesa između bugarske države i Vasil Levskog. Naime, bugarska vlada je svesna da sa svojom sadašnjom armijom koja je u odnosu na staru bugarsku vojsku iz vremena od pre integracija u EU i NATO, predstavlja gotovo neozbiljno društvo izletnika koje  neće moći da se izbori sa eventualnim intenziviranjem izbegličkog talasa. Stalna Erdoganova pretnja o „otvaranju granice“ ka Evropi za izbeglice, bi značila da bugarska vojska ne bi nikako mogla da se izbori sa ovom pojavom. Ni u smislu političke volje, ni u smislu, opreme, ni u smislu logistike, ni usmislu finansija (budžet). Te bugarska vlada  mudro ostvaruje sinergiju interesa sa paravojnom formacijom Vasil Levski. Bitno je imati na umu da je situacija slična  sa uglavnom svim armijama (kao i policijama) u većini država EU. Na njima se štedelo decenijama i one su osmišljene isključivo za delovanje u okviru kišobrana NATO a za obavljanje specifičnih funkcija. One nisu sposobne za autonomno delovanje i zaštitu interesa i granica sopstvenih država. Njihov komandni kadar na najvišem nivou su prevashodno politički poslušnici a ne sposobni oficiri.  A njihova osnova za delovanje ne postoji – politička volja i vitalnost koji bi iznedrili akciju sasvim izostaju. Pored toga – sama „liberalna“ ideja nije ni voljna a ni sposobna za bilo koju radikalnu akciju, čak ni u smislu sopstvene odbrane.  Liberalizam kao ideološka pozadina krupnog kapitala nije sposoban za vitalni impuls  neophodan za uspešnu odbranu sopstvenog identiteta ili interesa. A njegova hronična nesposobnost za posledicu ima samo autistični autošovinizam. Na žalost, u našoj državi (Srbija) situacija nije mnogo različita. Stoga, naše strateško  polazište je da migrantsku krizu treba držati što dalje od srpskih granica. Pogotovu u kontekstu hronične nesposobnosti struktura naše države za sagledavanje ogromnosti problema sa kojim smo suočeni. Iz ovog razloga su dobrovoljci Suverenog Vojnog Viteškog Reda Zmaja uključeni u obezbeđivanje granice između Bugarske i Turske.

-Kao zaključak ove teme, dao bih nekoliko najnovijih informacija sa terena koji su pristigli u proteklih nekoliko dana… Zvaničnan broj (iz medija i izjave vlada) migranata u državama EU i u državama na balkanskoj ruti nije tačan. Na žalost on je značajno veći. Za dobijanje tačnog broja – zvanična cifra se množi sa brojem od 4 do 7 (u zavisnosti od udaljavanja od Turske ovaj broj opada). Naime, pešadija ISIS-a uopšte ne ide putevima, ne ulazi u naselja i ne prijavljuje se u migrantske centre. Oni se kreću u formaciji, vojnički, od logora do logora. Druga informacija je da ISIS u strateškom pogledu više ne ide na ubacivanje „spavača“ u evropske države koji će izvoditi terorističke napade, Najnoviji strateški cilj je ubacivanje u evropske države komandnog kadra koji će se organizovati u ćelije i prikupljati informacije (o skladištima vojne opreme, policijskim stanicama, broju ljudi u smenama, broju ljudi koji ih obezbeđuje itd.). Ove organizacione i komandne ćelije  bi u jednom trenutku, u kontekstu većeg priliva migranata (npr. U vrlo mogućem scenariju Erdoganovog otvaranja granica) organizovale migrante i otvarale ratišta ili krizne tačke. Već sad smo svedoci da u više dršava EU imamo „no entry areas“ u koje ni starosedeoci ni policija ne mogu da uđu. Treći bitan podatak je da je sve više naoružanih migranata koji neretko otvaraju vatru i švercuju oružje i eksploziv sa sobom.Na bugarsko-turskoj granici su sve češće razmene vatre.

Nedavno ste imali sastanak sa Leonidom Savinom kao i sa Alsterskim lojalistima i BNP-om možete li nam reći nešto više o tome?

-Da, imali smo nekoliko odvojenih sastanaka sa našim ruskim partnerima okupljenih oko analitičkog centra Katehon na čijem se čelu nalaze profesor Aleksandar Dugin i gospodin Leonid Savin. Katehon je instrument konzervativne struje u Kremlju i jedan od glavnih mehanizama zaustavljanja delovanja više nego erozivnog liberalnog (i uvek pro-atlantističkog) elementa u Rusiji,  pogotovu u njegovom uticaju na vladu RF. Sa njima razrađujemo nekoliko projekata koji se odnose na intenziviranje ruskog političkog uticaja u Srbiji. Samtramo da usled gotovo dve decenije intenzivnog atlantističkog i prozapadnog delovanja u našoj zemlji SAD-a i njenih partnera, a kroz nevladin sektor, politiku, ekonomiju, medije, it sektor, za ponovno uspostavljanje punog srpskog suvereniteta u sopstvenoj državi neophodno intenzivno i snažno rusko prisustvo. Što se tiče BNP-a I UDA-a, naši sastanci u Beogradu sa gospodom iz Ujedinjenog Kraljevstva su se odnosili uglavnom na odgovore na migrantsku krizu i na eventualne scenarije dalje i nekontrolisane eskalacije krize. Bitno je naglasiti da su i BNP i UDA stranke i grupe koje imaju polazišta u potpunosti suprotna zvaničnim polazištima britanske vlade u periodu od nekoliko proteklih decenija, pogotovu u pogledu spoljne politike i odnosa prema Srbiji. Polazišta naših prijatelja su vrlo jasno pro-srpsi i pro-ruski orijentisana.

-Obzirom da se mi ne bavimo stranačkom ili parlamentarnom politikom, već uslovno govoreći – metapolitikom, naša saradnja sa našim partnerima kako u Rusiji tako i u Ujedinjenom Kraljevstvu se kreće van zone parlamentarnog i stranačkog prostora.

U medijskom prostoru Evropske Unije ne postoji konkretna informacija o broju migranata kao i kolike su razmjere i priliv stanovništva islamskih zemalja u Evropu, s obzirom da ste vi jako dobro upoznati sa situacijom na terenu možete li nam reći nešto više o tome.

-Malo pre sam dao odgovor na ovo pitanje. Broj migranata se mnoiži sa 4 do 7 u ovom trenutku kako bi se dobio precizan podatak o njihovom broju. Kako se udaljavamo od Turske ka severozapadu kontinenta, množimo sa manjim brojem. Naime, velike medijske kuće prenose „zvanične podatke“ koji nisu tačni. Njihova svrha je nalik stavljanju glave u pesak i ignorisanju ozbiljnosti situacije kako bi se obezbedio mir u javnosti i status kvo. A ovaj status kvo je za liberalne države više nego neophodan kako bi se netaknutim očuvala situacija eksploatacije stanovništva od strane krupnog kapitala i manipulacija stanovništvom od strane političkih stranaka koje su u modernim evropskim liberalizmima samo instrument krupnog kapitala. No, ignorisanje ovako radikalnog problema već počinje da urušava samu društvenu strukturu. Moramo biti svesni da živimo na samom kraju ere liberalizma i da moramo biti spremni za post-liberalnu eru.

Crna Gora je već duže vreme u društveno-političkoj krizi koja nakon izbora koji su održani u atmosferi simuliranog državnog udara samo dodatno pridubila i prijeti da eskalira sukobima. Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste i to što klimavo vladajuća većina pokušava na sve načine Crnu Goru bez referenduma da uvuče u NATO. Po vašem mišljenju kakav će biti epilog ove poprilično komplikovane situacije u Crnoj Gori?

-Veoma je tešku u ovom momentu predviđati razvoj događaja u Crnoj Gori jer je situacija dinamična, menja se i zavisi od više faktora. Mislim da bi bilo korisno situaciju u Crnoj Gori na trenutak pogledati iz drugog ugla u odnosu na dnevnu politiku i da to može biti važan ključ za sagledavanje procesa koji su u već neko vreme toku u Crnoj Gori. Naime jedan od osnovnih elemenata hibridnog i specijalnog rata je stvaranje novih nacija u okviru etničkog prostora određene nacije. Dakle nacija se ne napada spolja, udarac se ne upućuje ka njenom, uslovno govoreći, hardveru, već se redefiniše njen identitet kod jednog njenog dela, i na taj način joj se ubacuje virus u softver. Primer ovog opskurnog stvaranja nove nacije u okviru srpske nacije je Bošnjačka nacija. Naime, sve do 1945. i dolaska komunista na vlast u Jugoslaviji, Bošnjaci (Muslimani) su bili „Srbi muslimanske veroispovesti“ i, što je važnije, i njima samima je bilo jasno šta su i na koji način su nastali (prihvatanje Islama od strane srpskog življa tokom Otomanskog carstva na ovim prostorima). Tokom komunističkog perioda, dolazi do identifikacije veroispovesti sa nacionalnim identitetom kako bi se oslabio najveći nacionalni element u socijalističkoj Jugoslaviji (koji je do 1941 uglavnom kontrolisao i Armiju i vladu a imao dinastiju na čelu države a sve je to uz logiku i argumentaciju obzirom da je ista,, srpska nacija, bila pobednik nad Austrougarskom i de facto bila osnivač nove države južnih slovena)i u okviru srpskog naroda se stvara nova nacija – Muslimani (Bošnjaci). Tokom istog perioda se od južnih Srba stvaraju Makedonci, nikad pre 1945. u naciju uobličen element. Jedan primer stvaranja nove nacije u okviru etničkog korpusa stare nacije a koji se ne odnosi na Srbe je stvaranje Ukrajinaca od Rusa tokom nekoliko stoleća a pod uticajem prozelitizma Katoličke crkve.

-U ovom trenutku smo svedoci procesa stvaranja nove, crnogorske nacije od Srba iz Crne Gore. Gospodin Đukanović je sasvim dobro osetio i locirao politički pravac i njegovu dejnu osnovu koja će mu omogućiti još nekoliko godina vlasti, obzirom da konačno definisanje nacije zahteva duže vreme. A njegovo biračko telo, bar ono koje ne glasa isključivo za „kutiju cigareta“ i neki banalni konkretni interes, ga opaža kao oca nacije uz koga je jedino sudbina mlade crnogorske nacije sigurna i obezbeđena. Gospodin Đukanović se kraće veoma teorijski i praktično razrađenom metodologijom. Sva dešavanja u Crnoj Gori se mogu analizirati iz perspektive metodologije hibridnog rata protiv Srbije, započetog još 1945.

Kakve bi bile posledice za Srbiju ukoliko bi Crna Gora bila usisana u NATO?

-Obzirom da je Srbija već okružena NATO državama, u geostrateškom pogledu posledice ne bi bile velike. Članstvo Crne Gore u NATO ima svoj nesumnjivo značajniji i dramatičniji efekat na unutrašnjem planu same Crne Gore. I deo je zaokruživanja i redefinisanja nacionalnog identiteta samih Crnogoraca, o čemu je bilo reči u prethodnom odgovoru.

Po vašem mišljenju ukoliko sublimiramo sve okolnosti da li je i na koji način moguće približiti Srbiju Evroazijskom prostoru kojem ona prirodno i pripada?

-Pitanje koje se odnosi na taktiku je složeno i višedimenzionalno. Pre svega je određeno političkim okolnostima u samoj Srbiji. Tj da li je na vlasti politička opcija koja je iskreno pro-atlantistička i proevropska, tj. da li je na vlasti opcija koja ideološki nije definisana već se vodi isključivo interesom. Takođe, ovo pitanje je određeno stanjem u samoj EU. EU je na sreću u sasvim disfunkcionalnom stanju i verovatno se nalazi u procesu raspada. Treba biti svestan da EU neće odjednom prestati da postoji, kao kad neko ugasi svetlo, već će se raspadati funkciju po funkciju, segment po segment. Na samom svom kraju ona će de jure verovatno postojati ali de facto tj u realnom smislu, biće odavno mrtva. Po svim relevatnim podacima koji su pred nama, EU manje postoji nego što ne postoji. I to je dobro po sudbinu Srbije i po njen geopolitički, kulturni, duhovni i bezbednosni status, obzirom da, kao što ste dobro primetili, ona organski i istorijski pripoada Evroaziji.

-Sa druge strane, ukoliko bismo u Srbiji imali donekle različitu situaciju od sadašnje – EU u svojoj punoj snazi i ideološki iskreno proatlantistički orijentisanu vladu u Srbiji, mišljenja smo da bi jedina dovoljno efikasna politička opcija, a u funkciji geopolitičkog kretanja Srbije ka Evroaziji, bila učešće ruskih parlamentarnih političkih stranaka na izborim u Srbiji. Po obrascu naliko onom između Srbije i Republike Srpske tokom devedesetih nakon Dejtonskog sporazuma kad su stranke iz Srbije učestvovale u izbornom procesu u Srpskoj. A sve u funkciji homogenizacije političkog prostora dve države. Bitno je napomenuti da se ovde ne bi radilo o manjinskim „ruskim strankama“ iz Srbije, nego o strankama iz parlamenta u samoj Rusiji. Svojevrsna subverzija atlantističkog potpnuća Srbije.

Da li je ova učestalost izbora u Srbiji znak krize vlasti ili je nešto drugo po sredi kao i da li će Vučić ostati do kraja privržen liberalima i Merkelovoj po svaku cenu?

-Ukratko – ovako česti izbori počivaju na dve osnove. Jedna je to što vlasti osećaju da gube onoliku podršku koliku su ranije imale. Druga je to što pobedom na izborima potvrđuju svoju poziciju, ma koliko njihove buduće odluke budu pogrešne i suprotne srpskim nacionalnim interesima. Oni i dalje u potpunosti kontrolišu velike medijske kuće a u konzervativnoj Srbiji to je i dalje osnovno sredstvo političke propagande. Srećna okolnost ne počiva u Vučićevim mudrim odlukama već u okolnosti što se EU raspada i nalazi u stanju dekompozicije.

Kakvi su vaši planovi za budućnost kao i šta možemo očekivati od Suverenog Vojnog viteškog Reda Zmaja u narednom periodu?

-Suvereni Vojni Viteški Red Zmaja ostaje na svojim polazištima: tradicionalizmu (u rezumevanjeu tog pojma jednog J. Evole npr.), Pravoslavlju i evroazijstvu (u specifičom sopstvenom razumevanju pojma  Evroazija koji počiva  više na Vizantizmu a manje na islamskom elementu na kome insistiraju savremeni ruski evroazijci). Što se metodologije delovanja tiče, mi, kao što sam već napomenuo, delujemo u meta-političkom prostoru a ne u okviru real politike. I dalje smo značajno usmereni ka humanitarnim projektima pomoći Srbima na KiM. Smatramo da je opstanak Srba na Kosovu najznačajniji politički projekat u ovom trenutku jer isključivo Srbi u pokrajni mogu predstavljati osnov za eventualnu političku promenu u budućnosti, kao i za ponovno uspostavljanje punog suvereniteta Srbije nad pokrajnom. Nova i odlična okolnost je to što je o Sv Andreju Prvozvanom, u Nemačkoj, NJKV Princ Vladimir Karađorđević preuzeo pokroviteljstvo i vođstvo nad našom organizacijom. Tom prilikom NJKV Princ Vladimir nas je ovlastio i da sprovedemo proceduru osnivanja njegovog kabineta za Srbiju čije bi svrha bila intenziviranje njegovog prisustva u Srbiji. NJKV Princ Vladimir smatra da je nužno vraćanje poljuljanog ugleda i popularnosti monarhije u Srbiji i duboko veruje da se to isključivo može postići služenjem srpskom narodu od strane jednog Karađorđevića. Iskrenim, upornim i strpljivim služenjem i zalaganjem za srpski narod a nikako uživanjem u povlasticama. NJKV Princ Vladimir duboko veruje i želi to da svojim činovima pokaže da odnos jednog Karađorđevića sa Srbima ne  treba da bude nalik uzviku „Napred!“ već da bude iskovan hrabrošću uzvika „Za mnom!“ .

Razgovor vodio: Milovan Marković

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here